ENERGY-O-MAT
Cenová ponuka

Predajná cena ENERGY O MAT ... 11.999,-€

V prípade odberu viac ako 5 ks poskytujeme zľavu 20%.

Platobný systém v ENERGY O MAT

Základný (v cene )                                                     - mince                                                                        - bankovky

Štandardný ( 580,-€ )                                                - mince                                                                        - bankovky                                                                  - členské karty vrátane softvéru a hardvéru Telemetria pre základný a štandardný systém ... 359,-€

Prémium

štandardný + platba kartami ( VISA, MAESTRO... ) ... 750,-€                                                              Telemetria v cene.

Vodný filter :

Zariadenie ENERGY O MAT je možné pripojiť iba v spojení s vodným filtrom. My používame iba originálne filtre vody značky BRITA.

PR 500 bude stáť 275 €.

Dodávka a preprava sa vykonávaná sprostredkovateľskou agentúrou s paušálnou sadzbou vo výške 400 €. Poistenie zahrnuté.

Montáž a zaškolenie vrátane technického materiálu ako (hadica na vodu, spojky) má jednorazovú paušálnu sadzbu vo výške 400 €.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.